КЛИЕНТИ & ПАРТНЬОРИ

КЛИЕНТИ:
"Приста Ойл"
Производител на масла, партньор на TEXACO за България.
"Банка ДСК" - В. Търново
Клон в град В.Търново.
Плаза хотел "Дунав" - Русе
Най-престижният хотел в крайдунавската столица на България.
ТПК "Съгласие" - Русе
Кооперация с дългогодишни традиции в областа на леката промишленност и услугите.
"Топлофикация" - Русе
Русенски клон.
" Солвей Соди" - Девня
Наи-големият производител на сода на Балканският полуостров.
Циментов завод - Девня
Производител на цименти с утвърдени традиции в България.
''Мод Мари''ЕООД - Русе
Производител на дамска конфекция.
ПАРТНЬОРИ:
КЛИМАТИЗАЦИЯ:
София
"Термоинженеринг МПЗ" ООД, "Монтажпроект" ООД
Русе
ЕТ"Дени" тел. 082 822 634
Варна
ЕТ"АНРО 5-Росен Анастасов" - тел. 052 606 988, 089 711 287
Добрич
ЕТ"Казаков-Пл. Казаков" - тел. 058 783 945, 088 379 015
Силистра
ЕТ"Тодоров и син" - тел. 086 2 22 90, 088 317 083
Шумен (Преслав)
ЕТ"Габраон-Ст.Станев" - тел. 0538 34 69, 048 973 383
   
МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКЛАМА:
"Васкони" ЕООД
Вносител на PVC - фолиа и леки плоскости, представител на - Grafitac и JAC за България.
"Булграфика" ООД
Бои и мастила, консумативи за офсетната и ситопечатарска промишленост, представител на DYO, AUTOTYPE и VANSON за България.
"Ариста 2" ООД
Фолиа, хартиии, пауси и консумативи за печат и чертане, представител на Canson, Kimoto за България.