www.carrier.com
Carrier
www.carrier.com

   Американската фирма "Carrier" е основана през 1902 година от Willis Carrier. Той започва да прилага резултатите от дългогодишната си изследователска работа и създава основите на съвременните разбирания за климатизация във всичките и аспекти. Прилагайки разработените от него принципи, "Carrier" за пръв път в света създава инсталация за поддържане на микроклимат в печатна фабрика, както и първата климатична инсталация с гражданско предназначение през 1924 г. в тълговски център "J.L.Hudson". През 1938 г. се поставя началото на климатичните инсталации в транспортната техника. "Carrier" разработва конструкциите на полухерметични и херметични бутални и ротационни компресори. Създава като завършен търговски продукт разпространените днес компактни, разделни (Split) и мобилни стайни климатизатори с производствена гама - от 1.6 kW до 21 000 kW. През 1979 г. Влиза като пълноправен член в United Technologies Corporation (UTS)
   Чрез прилагане на "най-високи" технологии непрекъснато се създават и внедряват в производство висококачествени продукти. Тази фимена политика вече 100 години извежда "Carrier" на първо място в света (11%) по продадено ново оборудване пред DAJKIN (7%), TOSHIBA (7%), TRANE (5%), YORK (3%) и др.

   Обекти климатизирани със съоръжения на "Carrier": лайнера "Куин Елизабет", Високоскоростните влакове TGV във Франция, Сикстинската капела в Рим, ЕвроДисни в Париж, в България - Правителствена резиденция "Бояна", и "Евксиноград", сградите на Министерския съвет, Правителството , Народното събраниеи новата уникална сграда на "Единен център за управление на въздушното движение", най-големия специализиран технологичен център в Югоизточна Европа.
Продуктите на "Carrier" са включени в EUROVENT и носят възприетите в Европейската общност сертификационни знаци CE, Lloid`s Register Quality Assurance ISO 9001, ISO 14001 Environment.

За контакти e-mail: al_pasev@alto94.com