Фирма "Вайсхаупт" се отнася към водещите фирми - производителки на горелки в Западна Европа.Със своите институти за развитие и изследване и своите съвременни рационални технологични методи предприятието работи основно над усъвършенстване техниката на изгаряне на горивата.

   Главната област на изследване и развитие на "Вайсхаупт" е икономично и екологично отношение към древните горива нафта и газ. В диапазона на вредните емисии за горелки с по-голяма мощност сега е направена важна крачка. Намаляването на NОx под 120мг/кВтч вече не е само цел на разработка, но също и действителност в практиката.

   Продукцията представлява устойчиви дългогодишни конструкции с много добър дизаин . Те са надеждни и безопасни. Висококачествените материали, серийното производство и множеството контролни операции обезпечават равномерно качество. Горелките "Вайсхаупт" достигат високо к.п.д. Топлината на изгаряне на горивото практически се използва напълно. Това обуславя ниски загуби на енергия. Лесно се монтират и обслужват.

   Производствената програма включва горелки за течни и газообразни горива, както и комбинирани горелки с едностепенно, двустепенно и модулирано регулиране с диапазон на мощности от 10 - 17 500 кВт.

Анкетни карти за оферта:
За контакти e-mail: al_pasev@alto94.com